Veleposlaništvo RS Podgorica /RAZVOJNO SODELOVANJE /

RAZVOJNO SODELOVANJE

V skladu s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje in gospodarske politike je bilateralno razvojno sodelovanje Slovenije usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija je z državami regije (Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Albanijo ter Kosovom) sklenila sporazume o razvojnem sodelovanju. Na podlagi teh se s Črno goro razvija programsko sodelovanje, medtem ko z drugimi državami v regiji razvojno sodelovanje izvaja projektno.

Republika Slovenija in Črna gora sta 7. februarja 2008 podpisali Sporazum o razvojnem sodelovanju, ki je  začel veljati 30. aprila 2009. Na podlagi sporazuma  sta državi imenovali člane Skupnega odbora, ki bo usklajeval prioritetna področja in vsebine slovenske razvojne pomoči Črni gori.

Skladno z meddržavnim dogovorom se razvojno sodelovanje s Črno goro osredotoča na področja energetike, ekologije, varovanja okolja in trajnostnega razvoja, na najmanj razvite dele na severu Črne gore. Predvsem v smislu razvoja kakovostne turistične ponudbe in ekoturizma ter izboljšanja obstoječe turistične ponudbe, kot prednostnih nalog gospodarske politike Črne gore v tem predelu države, pa tudi usposabljanju s področja približevanja EU in harmonizaciji z zakonodajo EU.

Razvojno sodelovanje med Slovenijo in Črno goro poteka odlično. Črna gora na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije sodi med najožje geografske prioritete slovenskega razvojnega sodelovanja. Državi razvijata bilateralno razvojno sodelovanje na programski način. Črna gora je bila izbrana kot ena od držav Zahodnega Balkana, ki ima velike potrebe po razvojni pomoči, ker je dosegla raven institucionalne urejenosti, ki zagotavlja učinkovito porabo razvojne pomoči in ker je dosežena visoka raven političnih, diplomatskih in gospodarskih odnosov. Poleg tega so upoštevane zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi med državama, podobna velikost  in stopnja prisotnosti drugih donatorjev, kar omogoča, da ima slovenska razvojna pomoč večjo vrednost in prepoznavnost. Predvsem pa se je sodelovanje s ČG izkazalo kot učinkovito z vidika ustrezne implementacije in financiranja črnogorskih zavez (v povprečju 50% sofinanciranje projektov).

V obdobju od 2010 do 2017 je Slovenija za razvojne projekte in programe v Črni gori namenila že preko enajst in pol milijonov evrov. 

23. novembra 2018 je bil podpisan peti Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje od 2018 do 2019 v skupni vrednosti do 1.848.049 EUR. Podpisani program predvideva izvedbo naslednjih projektov s področja gospodarske in družbene infrastrukture v vrednosti do 1.344.177 EUR, katere sofinancira Ministrstvo za finance preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR):

1. Izgradnja rastlinske čistilne naprave za komunalne vode v naselju Petnjica,
2. Izgradnja rastlinske čistilne naprave za komunalne vode v naselju Andrijevica,
3. Postavitev pretovorne postaje za mešane komunalne odpadke v mestu Cetinje.

Projekti upoštevajo strateške prednostne usmeritve Črne gore, ki se osredotočajo na področje trajnostnega razvoja, ekologije in varovanja okolja, s posebnim poudarkom na najmanj razvitih delih na severu Črne gore.

Za nove aktivnosti na področju tehnične pomoči Slovenije v Črni gori so predvidena sredstva v okvirni višini do 503.872 EUR. V skladu z aktivno podporo Republike Slovenije evropski perspektivi Črne gore in procesu integracije Črne gore v EU ter prevzemanju njenih standardov in normativov bo Republika Slovenija Črni gori nudila strokovno tehnično pomoč za usposabljanje s področja približevanja EU v izvedbi ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb ter preko Centra za evropsko prihodnost (CEP) v skupni višini do 183.872 EUR, in v izvedbi Centra za razvoj financ (CEF), mednarodne organizacije s sedežem v Ljubljani, v višini 320.000 EUR za usposabljanje javnih računovodij in notranjih revizorjev javnega sektorja.

Državi spodbujata tudi razvojne aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v Črni gori ter druge oblike dvostranskega razvojnega sodelovanja, kot so projekti, ki se izvajajo regionalno v več ali za več partnerskih držav hkrati. Za izvedbo projekta nevladne organizacije s področja enakosti spolov je v tem obdobju predvidenih 70.000 EUR, vendar gre za triletni projekt, ki se je začel izvajati že v letu 2017, zato v ta program ni vključen.