Veleposlaništvo RS Podgorica /RAZVOJNO SODELOVANJE /

RAZVOJNO SODELOVANJE

V skladu s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje in gospodarske politike je bilateralno razvojno sodelovanje Slovenije usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija je z državami regije (Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Albanijo ter Kosovom) sklenila sporazume o razvojnem sodelovanju. Na podlagi teh se s Črno goro razvija programsko sodelovanje, medtem ko z drugimi državami v regiji razvojno sodelovanje izvaja projektno.

Republika Slovenija in Črna gora sta 7. februarja 2008 podpisali Sporazum o razvojnem sodelovanju, ki je  začel veljati 30. aprila 2009. Na podlagi sporazuma  sta državi imenovali člane Skupnega odbora, ki bo usklajeval prioritetna področja in vsebine slovenske razvojne pomoči Črni gori.

Skladno z meddržavnim dogovorom se razvojno sodelovanje s Črno goro osredotoča na področja energetike, ekologije, varovanja okolja in trajnostnega razvoja, na najmanj razvite dele na severu Črne gore. Predvsem v smislu razvoja kakovostne turistične ponudbe in ekoturizma ter izboljšanja obstoječe turistične ponudbe, kot prednostnih nalog gospodarske politike Črne gore v tem predelu države, pa tudi usposabljanju s področja približevanja EU in harmonizaciji z zakonodajo EU.

Razvojno sodelovanje med Slovenijo in Črno goro poteka odlično. Črna gora na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije sodi med najožje geografske prioritete slovenskega razvojnega sodelovanja. Državi razvijata bilateralno razvojno sodelovanje na programski način. Črna gora je bila izbrana kot ena od držav Zahodnega Balkana, ki ima velike potrebe po razvojni pomoči, ker je dosegla raven institucionalne urejenosti, ki zagotavlja učinkovito porabo razvojne pomoči in ker je dosežena visoka raven političnih, diplomatskih in gospodarskih odnosov. Poleg tega so upoštevane zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi med državama, podobna velikost  in stopnja prisotnosti drugih donatorjev, kar omogoča, da ima slovenska razvojna pomoč večjo vrednost in prepoznavnost. Predvsem pa se je sodelovanje s ČG izkazalo kot učinkovito z vidika ustrezne implementacije in financiranja črnogorskih zavez (v povprečju 50% sofinanciranje projektov).

Infrastrukturni projekti v Črni gori: https://www.cmsr.si/sl/mednarodno-razvojno-sodelovanje/projekti-infrastrukturna-pomoc/