Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /

Črna gora in Slovenija, ki sta bili v preteklosti povezani v skupni državi in v skupnem gospodarstvu, sta po razpadu SFRJ nadaljevali gospodarski in politični razvoj s različno intenzivnostjo. Črna gora je majhna, novo nastala država, ki se je po razglasitvi neodvisnosti leta 2006 začela samostojno vključevati v mednarodne finančne institucije, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj. Januarja 2007 se je pridružila Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu, decembra 2011 pa je postala 156. članica Svetovne trgovinske organizacije. Junija 2017 je postala 29. članica NATO in si s tem okrepila svojo stabilnost ter v enem letu po članstvu uspela podvojiti priliv tujih investicij. Konec junija 2012 je Črna gora uradno začela pristopna pogajanja z EU, prva poglavja pa je odprla po pregledu usklajenosti (screeningu) svoje zakonodaje z evropsko, ki se je končal leta 2013. Zelo dobro napreduje na poti k članstvu v EU in velja za voditelja v tem procesu izmed držav regije Zahodnega Balkana. Črna gora si sicer želi čimprejšnjega  članstva v EU, vendar pa bo časovnica odvisna od dinamike pogajalskega procesa in širitvene politike držav članic EU. 

V skladu z reorganizacijo in centralizacijo gospodarske diplomacije Republike Slovenije leta 2009, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS - vključno s svojo diplomatsko mrežo - prevzelo osrednjo koordinacijsko vlogo v procesu vzpostavljanja bolj učinkovite gospodarske diplomacije RS. Dejavnost slovenske zunanje politike na področju ekonomske in gospodarske diplomacije je jasno izražena prioriteta pri oblikovanju slovenske zunanje politike.  

Veleposlaništvo RS v Podgorici (VPG) v celoti sledi novim konceptom gospodarske diplomacije.

Gospodarska diplomacija in delo, ki ga na tem področju opravljamo, je na VPG usmerjeno v pomoč slovenskim podjetjem. Stremimo k temu, da podjetja v najkrajšem možnem času z najmanj stroški pridejo do poslovnih informacij in posledično temu poslovnih priložnosti. 

Diplomacija nam daje možnost, ki jo podjetja morate izkoristiti – odpreti tudi tista vrata, ki po navadi ostajajo zaprta. Radi bi vzpodbudili vse, ki že poslujejo ali želijo poslovati v Črni gori. Tu smo tudi zaradi vas in smo vam pripravljeni pomagati ter s tem prispevati k vašemu uspehu.

Kako vam lahko pomagamo? 

Med prioritetne naloge gospodarske diplomacije VPG sodijo naslednja področja:

 • zagotavljanje potrebnih poslovnih in gospodarskih informacij iz Črne gore slovenskim poslovnim subjektom in institucijam (poslovno okolje, registracija in ustanavljanje podjetja itd.);
 • posredovanje poslovnih priložnosti in javnih razpisov;
 • promocije slovenskega gospodarstva in medinstitucionalnega sodelovanja (sklepanje bilateralnih sporazumov, mešane komisije s področja gospodarskega sodelovanja);
 • pomoč pri iskanju potencialnih partnerjev in vzpostavljanju odnosov z državnimi/privatnimi organi Črne gore;
 • spremljanje ključnih sprememb črnogorske zakonodaje;
 • pomoč pri organiziranju skupinskih nastopov slovenskih podjetij (vhodne in izhodne gospodarske delegacije, sejemski nastopi);
 • promocija in pospeševanje vhodnih neposrednih tujih investicijah (NTI) v RS;
 • druge naloge s področja ščitenja interesov slovenskih poslovnih subjektov.

S kom sodelujemo?

Pri svojem delovanju s področja gospodarske diplomacije Veleposlaništvo RS v Podgorici sodeluje s številnimi slovenskimi in črnogorskimi gospodarskimi subjekti, Ministrstvom za gospodarstvo RS, Slovensko turistično organizacijo, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT, Gospodarsko zbornico RS, Slovenskim poslovnim klubom v Črni gori, Ministrstvom za gospodarstvo Črne gore, Ministrstvom za zunanje zadeve Črne gore, Gospodarsko zbornico Črne gore in številnimi drugimi institucijami v državi akreditacije.

Nekaj dobronamernih nasvetov za vstop na trg Črne gore:

 • Razmišljajte o dolgoročnem poslovanju na trgu Črne gore.
 • Pridruževanje Črne gore EU je poslovna priložnost tudi za vstop podjetij na trg Črne gore. Do vstopa Črne gore v EU lahko podjetja izkoristijo prednosti, ki jih nudijo prostotrgovinski sporazumi, ki so sklenjeni med Črno goro in Rusko federacijo, Turčijo in Ukrajino. Črna gora je članica CEFTA, Srednejevropskega prostotrgovinskega sporazuma.
 • Pri iskanju načinov bodite odprti in prilagodljivi.
 • Garancija uspeha je vztrajnost.

Slovenski poslovni klub v Črni gori 

Slovenski poslovni klub v Črni gori je bil ustanovljen julija 2007. Decembra 2015 je bil potrjen novi statut Slovenskega poslovnega kluba in izbrano novo vodstvo – nadzorni in upravni odbor. Več informacij na spletni strani: www.spk.co.me

Stik s slovenskimi podjetji

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, potrebujete konkretno pomoč oziroma bi potrebovali specifične informacije o posameznem trgu, nam prosim posredujte elektronsko pismo, kar nam bo omogočilo vzpostavitev učinkovitega sodelovanja.

Dobrodošli!

Kontakt: 

mag. Petra Gradišek, pooblaščena ministrica – ekonomska svetovalka
E-mail: petra.gradisek(at)gov.si 
Telefonska številka: +382 20 618 150