Veleposlaništvo RS Podgorica /KONZULARNE INFORMACIJE /Pridobitev izpiskov /

Pridobitev izpiskov iz matičnega registra oziroma matičnih knjig rojstev, porok ali smrti ter potrdila iz teh evidenc

Prošnje za izpiske ali potrdila iz matičnega registra oziroma matičnih knjig rojstev, porok ali smrti vpisanih v evidence v Sloveniji se lahko vloži ali pošlje na Konzularni oddelek Veleposlaništva RS v Podgorici z obrazložitvijo, za kakšen namen potrebujete listino.

Več informacij na spletnih straneh mzz.gov.si in e-uprava.