Veleposlaništvo RS Podgorica /Novice /
11.05.2018  

Pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam - potrjevanje obrazcev podpore

Državni zbor Republike Slovenije obvešča, da je dr. Martin Ivec, predsednik in zakoniti zastopnik stranke ReSET – Rešimo Slovenijo elite in tajkunov (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam.

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 9. 5. 2018, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 7. 7. 2018. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih. Obrazci in vzorec pravilno
izpolnjenega obrazca so v prilogi.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »Proti manipuliranju volivcev«. Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uslužbencem DKP, ta preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov :
ReSET – Rešimo Slovenijo elite in tajkunov
Stantetova ul . 12
2000 Maribor

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.

V času, ko teče rok za zbiranje podpor morate zagotoviti in upoštevati, da v uradnih prostorih ni dovoljeno spodbujati strank za dajanje podpore ter, da na vidnem mestu objavite vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore in naslov kamor volivec pošlje potrjen obrazec podpore.


Dodatna pojasnila lahko pridobite na naslednjih telefonskih številkah in e -naslovih MNZ: +386 1 428 44 30,+386 1 428 48 15,+386 1 428 40 64, Mirjana.Stefanic(at)gov.si , Renata.Blaznik(at)gov.si , Alenka.Colja(at)gov.si