Veleposlaništvo RS Podgorica /Novice /
11.02.2019  

Informacija o razvojnih štipendijah in oprostitvah šolnin

Razvojne štipendije in oprostitve šolnin predstavljajo pomemben segment mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Zajemajo štipendije in oprostitve šolnin za srednješolsko in poklicno izobraževanje ter za dodiplomski in podiplomski študij, s čimer Slovenija prispeva k boljši izobraženosti mladih iz partnerskih držav ter dviguje njihove zaposlitvene možnosti in njihov prispevek k trajnostnemu razvoju partnerskih držav. Slovenija s tem v partnerskih državah posredno podpira tudi doseganje 4. cilja trajnostnega razvoja: kakovostno izobraževanje. Hkrati je to njeno delovanje v skladu s ciljem internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, s poudarkom na partnerskih državah mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Tuji študenti trenutno podporo pri študiju v Sloveniji prejemajo na naslednje načine:

1. štipendije iz programov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS – Ad Futura (Zahodni Balkan ter letno izbrane partnerske države slovenskega MRS),

2. kratke izmenjave do 9 mesecev preko Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS ter

3. oprostitve šolnin za mlade na podlagi dvostranskih sporazumov z državami Zahodnega Balkana preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zgodba štipendistke iz Črne gore, ki študira podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani:

https://www.youtube.com/watch?v=g-YA86CSKxI in

https://youtu.be/eEchpO4XdRo

 

 

 

 


Files:
Study_in_Slovenia.docx163 Ki